Beszámoló a XII. Országos Kovácstalálkozóról

Vése, 2013. július 27.

XI. Országos Kovácstalálkozó

Idén először megrendezett főzőversenyen részt vett csapatok:

Varászló: Csülkös pacal
Böhönye: Csülök pörkölt
Nagyszakácsi: Vaddisznó pörkölt
Patalom: Vaddisznó ragu
Vése: Babgulyás
Inke: Szarvas pörkölt
Segesd: Birka pörkölt


Kovácsverseny eredményei a következők lettek:

1. Juhász kampó                   Szabó Sándor
2. Hamutartó                         Németh Róbert
3. Fokos                                   Portik László
4. Harci fokos                         Pájer Gyula
5. Csizmalehúzó                    Szatmári Jenő
6. Diótörő                                Lengyel László
7. Mérleg                                  Csiszár Gyula
8. Erényöv - ördöglakat       Lengyel Sándor
9. Szürke marha fej              Kónya László
10. Italtartó                           Markos Krisztián
11. Gyertyatartó                   Csiszár Tibor


Országos Kovácstalálkozó Program

10 órakor: Megnyitó

A böhönyei, nagyszakácsi, nemesdédi és vései ovisok műsora                                               

Jó ebédhez szól a nóta                                                               

Vései Zumba Csoport                                                                  

Kadarkúti Nyugdíjas Klub                                                          

Sávolyi Dalkör                                                                                 

Bélavári Pünkösdi Rózsa Nyugdíjas Klub                             

Szepetneki Nefelejcs Egyesület Énekkara                         

Kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd
Nyugállományi Klub Obsitos Dalárda                                                    

Tiszta Forrás Énekkar                                                                   

Nagyatádi Obsitos Dalárda                                                        

Vései Énekkar                                                                                

Nagyatádi Obsitos Dalárda                                                        

Böhönyéért - Somogyért Egyesület Mosoly Mix                                             

Fiatal párok összekovácsolása

Eredményhirdetés

Elvis Él(ő) show

Utcabál a Főnix Zenekarral

Kísérő programok:

-Főzőverseny a környező települések csapataival

( a kovácsok kedvenc ételeinek elkészítése)

-Lópatkolás

-Szerelmespárok összekovácsolása

-Játszóház

-Íjászat

 

-Hagyományőrző tűzoltó bemutató- és verseny


Az idei évben is megrendezésre kerül az  Országos Kovácstalálkozó. 

A hagyományokhoz hűen, 10 órakor  - Megnyitó Ünnepséggel -kezdődik a rendezvény, a kovácsok elkezdik készíteni tárgyaikat, melyeket a zsűri értékel.

Az országban Vése nevét már összekötik a kovácstalálkozóval. A készülődés pedig összekovácsolja a falubelieket is. A kovácshagyományok ápolásával a település a figyelmet szeretné felhívni a szakma hajdani dicsősége mellett, a mai remekekre is.  A tüzes szakmánál maradva, a hagyományőrző tűzoltók is bemutatják, hogyan birkóztak meg a lángokkal egykoron. 

A  mestereknek a hagyományos kovácsolási technika és szerszámok használatával, valamint egy segéd közreműködésével 90 perc alatt kell megmutatniuk, mit tudnak. Az elkészített remekműveket felajánlják a falu kovácsmúzeumának. 

Régen megvolt a kovácsoknak az a joga, hogy összeadhatták a párokat és ezt hivatalosan is elfogadták házasságnak. A találkozón is lesz lehetőségük a szerelmes pároknak az összekovácsolódásra.

 

Egész nap további sok-sok színes program szórakoztatja az ide látogatókat: lópatkolás, kézműves vásár, koncertek, stb.

 


 

 

A kovácstalálkozók története

 

Az országban egyre népszerűbbek a különféle, a hagyományaink bemutatására alapozó vásárok, falunapok, jeles ünnepek megemlékezései. Mindezen vásárok ritkaságszámba menő mesterei a kovácsok, azok a kovácsok, kiknek elődei, munkái a régi korok népeinek mindennapi életéhez szervesen, sőt létfontosságúan hozzátartoztak. Régen is, ma is csodálattal vegyes áhítat övezi ezt a mesterséget, azt az embert, aki ezen mesterséget űzi. Régen a közösség fennmaradásának egyik legfőbb letéteményese volt a kovács, aki kőből hajlított fegyvert, szerszámot. Manapság eszmei hagyományaink, múltunk őrzésének egy fontos embere a kovács, aki füstös műhelyében a múlt egy darabját őrzi.

A kovácsok megjelenése a vásárokon, ünnepeken, találkozókon ritka. Kevesen is művelik a szakmát, s azok is nehezen mozdulnak, adódóan a mesterség sajátosságaiból. Ha viszont megjelennek, osztatlan a siker. A nehézségek miatt kevés is az a hely, ahol felvállalják a kovácsok meghívását, részükre a feltételek biztosítását.
A dél-dunántúli régió első és egyetlen, csak a kovácsművesség bemutatására koncentráló rendezvénye lesz az önkormányzatunk által elképzelt Kovácstalálkozó és Verseny.
Községünk hosszú fejlesztő-, építőmunka eredményeképpen lett alkalmas a rendezvény felvállalására.
 Önálló beruházásunk eredményeképpen településünk rendelkezik a környék egyetlen, az elmúlt száz évben használatos szerszámokkal felszerelt, két munkahellyel bíró kovácsműhellyel, mely tájegységünkre jellemző környezetben tudja megmutatni a néprajz, a kisipar szempontjából is fontos tevékenység környezetét.
 A műhely kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy eredeti anyagokat, szerszámokat állítsunk ki, ill. tegyünk használhatóvá, hogy a lehetőség szerint a leghitelesebb képet nyújtsuk a mesterségről.
 
Fentiek figyelembevétele mellett fontos szempont volt, s ez kompromisszumok megkötését tette szükségessé, a használhatóság, azaz, már a műhely elsődleges kialakításánál ötletként felmerül, hogy tömegeket vonzó kovácstalálkozó esetén szükséges gyorsabb munka, minél több ember részére történő megmutathatóság biztosítása. Ezen szempontok figyelembevétele mellett történt a műhely terének kialakítása (nagy tömeget tudjon befogadni, s a látogatók mindegyike lásson is), ill. a munkafolyamatok, nyersanyagok előkészítésének egyszerűsítése, felgyorsítása (a hangsúlyt magára a kovácsolásra helyeznénk).
 A térség aktív önkormányzataiból adódóan szerencsés időpontban merült fel a kovácstalálkozó ötlete. A Balaton közelségét kihasználva, történelmi múltunk sajátosságaira, néprajzi specialitásainkra építve több, eredetileg nem túl jó adottságokkal megáldott település is az idegenforgalomban kereste-keresi a kitörés lehetőségeit. Nagyszakácsiban immáron évek óta nagy sikerrel rendezik az elsősorban gasztronómiai múltra építő, királyi szakácsok versenyét, míg Mesztegnyőn, az ún. Gólyafesztivál elnevezés alatt, a hagyományápolás égisze alatt többek között rétessütő versennyel teszik vonzóvá a települést.
A megvalósításról:
A gyakorlatban:
 Előkészítés: a rendezvényt mind a kézműves szakma, mind a közönség felé olyan szervezeteken keresztül tervezzük meghirdetni, melyek elsődleges feladata éppen ez a kapcsolattartás, informálás.
Leendő versenyzőinket, a kovácsokat elsősorban hazánk egyik legjelentősebb ilyen jellegű szakmai szervezetén, a Kovács Céh-en keresztül hívjuk meg. A Céh maga is szervez hasonló rendezvényeket, ezért velük a folyamatos kapcsolattartás azért is fontos, hogy az időpontok ütközését elkerüljük. A szervezet tömöríti a civil megmozdulásokat leginkább respektáló alkotókat, ezért bízhatunk benne, hogy a legfogékonyabb mesterekhez jut el felhívásunk.
 
Az is fontos tény, hogy a Céh hírlevelét a céhen kívüli csoportok is olvassák, így gyakorlatilag megvalósulhat az, hogy a kovácsok többségéhez eljut felhívásunk.
Rugalmas, segítőkész szervezet a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, melynek Hirlevelében megy ki a felhívás. (Természetesen van átfedés a Céh és a NESZ tagok között.)
 A pénzügyi feltételek biztosításáról:
Amellett, hogy az alkotók egy versenyen vesznek részt, mely reméljük komoly presztízs és anyagi előnyöket ad a nyerteseknek, természetes, hogy máshogy is vonzóvá kell tenni a résztvevők számára a rendezvényt. Ezen alapelv alapján segítenünk kell részvételi szándékukat azzal, hogy költségeiket (utazás, szállás) átvállaljuk, sőt, jelképes tiszteletdíjat is adunk megjelenésükért, bemutatójukért. Ez egy komoly tehertétele lesz a rendezvénynek, ám elképzelhető, hogy sikeres, rangos esemény esetén, néhány év múlva már nem így kell községünkbe csalni a kovácsmestereket, hanem programunk rangja lesz olyan, hogy aki tartja magát valamire, az megjelenik a versenyen.
 
A technikai feltételek biztosításáról:
A program gördülékeny lebonyolítását, valamint a nagyszámú közönség kiszolgálását szem előtt tartva fontos feladatunk a verseny helyszínének olyatén kialakítása, hogy egyszerre több versenyző jól szemügyre vehető módon dolgozhasson. Ennek érdekében a meglevő műhely mellett, e műhely épületen kívül, szellős, esőtől védő, természetes anyagokból készülő tetők védelmében további 2-3 gyorsan telepíthető munkahelyet kell kialakítanunk.
Jó néhány kovácsmester rendelkezik mobil bemutatóműhellyel. A rendezvény előtt  már ismerve a nevezettek létszámát, ezeket a mestereket is fel lehet kérni saját bemutatóhelyeik telepítésére. Ez a megoldás jóval olcsóbb mint fix, később útban levő állások építése.
 
A munkahelyek telepítésénél fontos szempont az egymástól való megfelelő távolság vagyis megfelelő nagy hely kell ahhoz, hogy a közönség lásson, másrészt kezelhetően, helyre kell csoportosítani a rendezvényt ahhoz, hogy a zsűri is folyamatosan végezni tudja a munkáját. (Időmérés, munkafolyamatok figyelemmel kísérése.)
Fentiek figyelembevétele mellett fontos szempont volt  kompromisszumok megkötését tette szükségessé a használhatóság, azaz, már a műhely elsődleges kialakításánál ötletként felmerül, hogy tömegeket vonzó kovácstalálkozó esetén szükséges gyorsabb munka, minél több ember részére történő megmutathatóság biztosítása. Ezen szempontok figyelembevétele mellett történt a műhely terének kialakítása (nagy tömeget tudjon befogadni, s a látogatók mindegyike lásson is), ill. a munkafolyamatok, nyersanyagok előkészítésének egyszerűsítése, felgyorsítása (a hangsúlyt magára a kovácsolásra helyeznénk).