Vése régi hely-nevei
Kapcsolódó dokumentumok:

"A hagyomány szerint a falu régi neve Csokmány volt, és a mai Csokmány-dűlőben feküdt.

A törökök elvonulása után a Vésey család telepítette be vend és horvát lakókkal, gudócok-kal, azóta nevezik Vésének."

109. VÉSE</Z>

<P>  Vése, -’n, -’rü, -’re, -i [C. P. K. ~]. − T: 7535, L: 1722. − A hagyomány

szerint a falu régi neve Csokmány volt, és amai Csokmány-dűlőben feküdt.

A törökök elvonulása után a Vésey család telepítette be vend és horvát lakók-

kal, gudócok-kal, azóta nevezik Vésének.</P>

<P>  1. Vései-kastéj : Iskola. A Vésey családé volt. 2. Bugyás : Szabadság

utca [Szabadság u] U 3. Dédi ut Ú. A Nemesdédre vivő út. 4. Lénër-

kasté : Sárközi-kasté : Ovoda. Lehner és Sárközi egykori tulajdonosairól. 5.

Táncsics utca [~] U 6. Szödrös : Szëdrës : Örzsébët tér : Szabadcság tér

[Szabadság tér] Té. Hatalmas szederfa állt benne. 7. Főső utca : Vései

Mihál utca : Rákóci utca [Rákóczi u] U 8. Küső rét : Kosut utca [C. P. Falu-

réti, ke, r] U. 40−50 évvel ezelőtt a gyerekek játszótere volt. 9. Ëvangé-

likus templom 10. Henc-kastéj. Hencz nevű egykori tulajdonosáról. 11.

Dobogó-hid Híd. A mai beton híd helyén egykor fahíd állt. 12. Egésségház.

Orvosi rendelő. 13. Kulturház 14. Ujj ut Ú 15. Paplak. Az evangélikus

lelkész lakása. 16. Zrinyi utca [~] U 17. Fő utca : Vöröshadsereg utca :

Klingër [Vöröshadsereg u] U. Erre vonult át a Vörös Hadsereg. Régen klinker-

téglával volt kirakva. 18. Szücs-malom. Szűcs nevű tulajdonos malma

volt. 19. Szobor : Hősök szobra. Az első világháborúban elesettek emléke.

20. Bërtók-malom : Kovács-malom. A termelőszövetkezet raktára, amely

régen Bertók József és Kovács Gábor malma volt. 21. Dózsa utca [~] U 22.

Āsó utca : Segösdi utca : Martonyi utca : Petőfi utca [Petőfi u] U 23. Kis

iskola : Katolikus iskola 24. József Atilla utca : Vései Lajos utca [József

Attila u] U 25. Kis köz : Latinka utca [Latinca u] U 26. Ó temető : Málok.

A régi temető, amelyben van egy régi kút, ahova a török elől két harangot

rejtettek el, s még ma is ott vannak.</P>

<P>  27. Kandász-halom Do, l. A dombon létesített sertéstelepről. 28. Kakuk,

-ba S, bo. Sok benne a kakukk. 29. Kandász-halmi-legelő S, 1 30. Āsó-

irtás Ds, sz 31. Kigyós-tó T. Sok siklójáról kapta a nevét. 32. Bihaj-fekés

S, sz. Régen legelő volt, a bivalycsorda delelőhelye. 33. Tetfes-kut Kú.

A ritkán használt kút vizét ellepték a vízibolhák. 34. Gólás-tó Mo. Sok gólya

keresi fel. 35. Andérka, -’n Ds, r 36. Konvëtt-erdő S, e 37. Dögös-tó Mo.<-P> @@1@<SE329>

<A-1>109. VÉSE</A-1>

#(IMAGE) @@1@<S330>

<-P>Valamikor egy bivalyfogat süllyedt el benne, s az állatok beledöglöttek. 38.

Tapsonyi-ut Ú 39. Dédi-ut Ú 40. Merkei-temető 41. Kis-kut Kú 42.

Csonka-árok Á. Rövid kis árok. 43. Dögkert. Az elhullott állatokat ide te-

metik. 44. Zsupai-ut Ú 45. Közép-ut Ú 46. Merke, -’be [C. ~ P. ~ i m

K. ~ pu] M 47. Merke-puszta Ds, sz, r 48. Vékon-vőgy Vö, l 49. Vékon-

vőgyi-árok Á 50. Vékon-vőgyi-dülő [C. Vékony völgyi sz] Ds, sz 51. Merkei-

dülő Ds, sz, r. Ide tartozik: 50., 52., 53. 52. Merkei-szőllős-dülő Ds, sz, r, sző.

Néhány gazda szőlőt telepített benne. 53. Merkei-lap S, sz 54. Kisfaludi-

ut Ú 55. Gyümőcsösi-dülő Ds, sz. Régen gyümölcsös volt. 56. Vött-fődi-

dülő [C. P. Szecsődi, sz] Ds, sző, sz. Régen parcellázta az uraság, s a parasztok

pénzért vették. 57. Csonka, -’n : Vött-fődi-középső-dülő Ds, sz. A szomszédos

dűlőknél rövidebb. 58. Csima-tói-dülő : Főső-mező [C. P. K. Csimatói, K.

Szeredi] Ds, sz 59. Főső-mezei-középső-dülő Ds, sz 60. Kis-erdei-dülő

[C. P. K. Kiserdei] Ds, sz 61. Malomi-rét [C. Malom C. P. Malomi] S, r.

A rétet átszelő árkon régen vízimalom volt. 62. Csima-tó T 63. Malomi-

āsó-dülő Ds, sz 64. Vidi-ut Ú 65. Csima-tói-ut Ú 66. Gyërtyánfai-dülő

Ds, sz, r 67. Birkás-rét Ds, r. Birkalegelő volt. 68. Kendörfőd [C. ~ P. K.

~ i] Ds, sz 69. Vágóhidi-rét Ds, r. Pár éve még itt volt a vágóhíd. 70.

Fenyves, -ën Ds, sz. Régen fenyőfákkal volt beültetve. 71. Rókaluki-dülő

[C. P. K. Rókaluki] Ds, sző, gy, r, sz. Sok róka tanyázott benne. 72. Kis-hid

Ds, sz 73. Ánglus-kert Ds, sz. Régen a Vésey-kastély parkjához tartozott.

74. Kert-ajjai-dülő : Kert-allai-dülő : Bugyás [C. P. K. Kertallyai] Ds, sz, r.

Az uradalom szérüskertjét nagy tölgyfák szegélyezték, s a nép a makkot ne-

vezte bugyá-nak 75. Malomi-ut Ú 76. Gesztönyési-dülő S, sz. A szélén

lévő gesztenyefákról kapta a nevét. 77. Tátika-puszta Lh 78. Rigó-högy

Ds, sző, gy, ka. A rigók évtizedeken át pusztították a termését. 79. Gesztö-

nyés-ut Ú. Két oldalát vadgesztenyefák szegélyezik. 80. Vitnyédi-dülő Ds,

sz 81. Kis-högy : Asszonság-főd Ds, sző, gy, ka. Miklósné tulajdona volt.

őt nevezték asszonság-nak mint kisebb földbirtokos feleségét. 82. Tátikai-

dülő Ds, sz 83. Kis-högyi-ut Ú 84. Pétör-högy Ds, sző, gy, ka. Véletlenül

Péter volt több szőlőbirtokos neve. 85. Kis-högyi-ut-mellék Ds, sz 86.

Tapsonyi-ut Ú 87. Csipet-házi-dülő [C. P. Tapsonyi uti] S, sz. Csipet ragad-

ványnevű Kálmán József háza van itt. 88. Lönci-puszta Lh. Lencz nevű

uraságé volt. 89. Malomi-dülő [C. Malom P. K. Malomi] S, sz 90. Ág-

hidi-lap S, sz. Az árkos részt ágakkal rakták meg, hogy átjárhassanak raj-

ta. 91. Csemöte-kert S, sz, ke 92. Böhönyei-ut Ú 93. Fekete-sári-mező

Ds, sz 94. Szőllők Ds, gy, sző 95. Temetői-dülő Ds, sz. A mellette lévő új

temetőről. 96. Vizes-temető. Régi temető, amit meg kellett szüntetni, mert

erősen vizenyős volt. 97. Lönci-csapás Ú 98. Kanizsai-ut : Inkei-ut

Ú 99. Lönci-rét Ds, r 100. Zabos-kerti-dülő [C. P. K. Zaboskerti] Ds, sz

101. Lénër-Csokmán S, r. Egykori tulajdonosa Lehner volt. 102. Zsidó-rét

Ds, sz. Tulajdonosáról. 103. Āsó-mezei-dülő Ds, sz 104. Vései-Csokmán

S, sz. A Vésey uraságé volt. 105. Pörös-erdő : Kis-erdő S, e. Birtoklásáért

hosszú per folyt. 106. Lönci-dülő Ds, r, sz, e 107. Golgota, -’n Ds, r, sz, p.

Egy része kopár dombtető. 108. Málok, -ba Ds, sz, r 109. Āsó-mezei-ut

Ú 110. Bikarét S, r. A községi bikák részére kaszálták. 111. Szigeti-ut

Ú 112. Kis-hidi-dülő S, r, e 113. Nagy-csapás Ú 114. Kis-egör [C. P.

K. Kisegri] Ds, sz 115. Kis-Máloki-erdő Ds, e 116. Szigeti-rét S, r. Sík

terület, amelyben szigetforma kiemelkedés van. 117. Szigeti-dűlő [C. P. K.

Szigeti] Ds, sz, r 118. Āsó-mezei-kut Kú 119. Āsó-mező : Csokmáni-dülő<-P> @@1@<S331>

<-P>S, sz 120. Tuskós, -ba S, sz. Régen erdő volt, s a földben maradt tuskókról

kapta a nevét. 121. Ēső-dülő S, sz. A falutól számított első dülő. 212.

Második-dülő Ds, sz. A falutól számított második dűlő. 123. Lénër-dülő

Ds, sz. Lehner József földbirtokosé volt. 124. Sárközi-nyirös [C. P. Nyir-

hidi] S, e, l. Sárközy nevű egykori tulajdonosáról. 125. Föl-alá-dülő S, sz,

r 126. Takács-tói-csapás Ú 127. Csokmáni-rét S, r 128. Lapi-dülő S, sz,

r 129. Szőlőki-dülő [C. P. K. Szőllőki] Ds, sz, e, r 130. Simica-kut Kú.

Simica Julianna ebbe a kútba dobta újszülöttjét. 131. Kis-Málok : Sárközi-

legelő Ds, l, e. Sárközy nevű egykori tulajdonosáról. 132. Zsöllér, -be S, sz.

A zselléreké volt. 133. Olaj-kuti-rét Ds, r, sz, e. Olajkutat fúrtak a terüle-

tén. 134. Köszörüs-rét S, r. Nehezen kaszálható sovány füve miatt a kaszá-

soknak sokat kellett a kaszát köszörülni. 135. Lénör-Málok Ds, sz, e. Lehner

József tulajdona volt. 136. Takács-tó Mo 137. Takács-tói-legelő [C. P.

Takácstói, r, sz] Ds, l, e 138. Lénör-legelő Ds, le, e. Lehner József tulajdona

volt. 139. Téglaszin Ds, sz. Régen téglavető volt a területén. 140. Sziget-

sarok S, r 141. Csokmán, -ba [C. Csokmány, P. K. ~ i] S, r, sz 142. Régi-

vásártér S, r. Régen vásártér volt. 143. Koták [C. ~ P. K. ~ i] S, sz, e,

l 144. Zsöllér-erdő S, e 145. Vásártéri-kut Kú 146. Hosszi-nyirösi-ut

Ú 147. Segösdi-ut Ú 148. Csigás-kut Kú. Gémeskút. 149. Község-erdő

S, e, l 150. Vései-Málok Ds, e. A Vésey család tulajdona volt. 151. Milike-

agácás Ds, e. Hencz Jenőné tulajdona volt, akit Milikének hívtak. 152.

Szobi-ut Ú 153. Legye-berök : Legye-berëk S, sz. Állítólag sok „vad dongó”

járja. 154. Hosszi-nyirösi-dülő : Hosszi-nyirösi-szántó [C. Hosszunyires, P.

K. Hosszunyiresi] Ds, sz, r 155. Ujj-kuti-dülő [C. P. K. Ujkuti] Ds, sz,

e 156. Máloki-erdő Ds, e 157. Homok, -on, -ba S, bo 158. Vött-irtás

Ds, sz. Irtott föld, amelyet a gazdák az uradalomtól vettek. 159. Község-

rezula S, e 160. Határtóka Ds, sz, r 161. Határtó T 162. Dédi-legelő Ds,

l, bo 163. Amerikai-tölgyes S, e. Amerikai tölgyfákról kapta a nevét. 164.

Hatvanhódas [C. Martony, e, sz, r P. Martonyi dülő K. Martonyi puszta]

S, sz 165. Kóci-kut Kú. A rég elpusztult Kóci csárda kútja volt. 166.

Martonyi-bēső-dülő Ds, e, l 167. Kis-puszta S, sz 168. Martonyi-legelő

S, r, l 169. Kóci-legelő S, l. Régen északkeleti sarkában állt a híres betyár-

tanya, a Kóci-csárda. 170. Szérü, -n S, sz, p. Régen szérü volt. 171. Kis-

pusztai-csapás S, sz 172. Tök-főd Ds, sz. Óriási tökök termettek rajta. 173.

Tëlëfonos-ut Ú 174. Téglaégető 175. Máloki-legelő S, l 176. Csujitos-lap

S, r. Zsombékos, vizenyős részein sok csuhi, csuji terem. 177. Polc-dülő S,

sz. Polcz nevű volt tulajdonosáról. 178. Zsidó-árok Á. A negyvenes években

két zsidót gyilkoltak itt meg a vagyonáért. 179. Halál-domb Ds, sz. Egy

traktoros itt borult fel, és agyonnyomta a gép. 180. Temetői-tábla S, sz 181.

Kóci-négyes S, sz 182. Kis-erdő S, e 183. Hamuházi-dülő S, sz. A hagyo-

mány szerint egy szalmatetős épület régen hamuvá égett a területén. 184.

Téglaházi-tó T 185. Martonyi-négyes S, sz 186. Máloki-ut Ú 187. Lóki-

ház Lh. Lakójáról kapta a nevét. 188. Hosszi-ház, Régi, hosszú cseléd-

ház. 189. Ósegösdi-ut Ú 190. Istáló 191. Martonyi-temető 192. Ri-

nyai-ötös S, sz 193. Rinyai-tábla S, sz 194. Kasté 195. Inkei-ut Ú 196.

Dohán-pajta 197. Rinyai-négyes S, sz 198. Halastó T 199. Bárson-

malmi-árok Á 200. Rinyai-hatos S, sz 201. Bürkés, -be S, sz. A régi időben

itt szoktak ebédelni a napszámosok. Gyakori ebéd volt a „bürkés borsó

leves”. Egyszer egeret találtak a levesben, és az egészet kiöntötték a föld-

re. 202. Csöndörösi-erdő S, e 203. Rinyai-hármas S, sz 204. Vitéz-<-P> @@1@<S332>

<-P>telek S, sz. Az első világháború után itt osztottak földet a vitézeknek. 205.

Bihākut Kú. Egyszer egy bivaly fulladt bele. 206. Rinyai-köröszt Ke 207.

Segösdi-ut Ú 208. Vetött-rét S, r. Szántóföldből vetés útján lett rét. 209.

Cserösnyefai-ut Ú 210. Sejöm-lap : Selöm-lap S, r. Selymes fűvéről nevez-

ték el. 211. Cirok-domb Ds, sz. Cirok szokott teremni rajta. 212. Rinya-

puszta M 213. Bulgár-sir. Bolgár katonák holttestét temették ide. 214.

Béka-vár Lh. Sok béka van a mellette lévő mocsárban. 215. Foglos, -ba S, e.

Valamikor fogolytenyészet volt benne. 216. Lepledi-major M 217. Rinyai-

kilences S, sz 218. Kisvasut. Ipari vasút. 219. Rinyai-kettes S, sz 220.

Kaszói-erdő S, e. − K: 1864.</P>

<P>  <A-1>Gyűjtötte: Mosóczi István ált. isk. igazgató és Szabó Péter tanító. − Adatközlők:

Bertók Gyula 43, id. Borosán Vendel 50, Imrei István 45, Kardos Ernő 42, Kasza Ferenc

75, Lébár József 60, Szabó Ferenc 63 é.</A-1></P>