Jegyzőkönyv
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Készült a Kulturális és Hagyományőrző egyesület 2013. november 27-én 18 órakor megtartott közgyűlésén.Helye: Művelődési Otthon. 8721 Vése, Szabadság tér 8.

 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Napirendi pont

-          Tájékoztatás, hogy a képviselőtestület a Települési Értéktár Bizottság megalakításával a Kulturális és hagyományőrző Egyesületet bízta meg.

-          Működési Szabályzat ismertetése.

 

-          A Települési Értéktár Bizottság megválasztása.

 

Az egyesület elnöke, Pappné Kovács Andrea köszönti a megjelenteket.

Jegyzőkönyv-vezetőnek Magyar Lajosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gőbölös Lászlónét és Antal Katalint javasolja.

 

A Tagság 18 szavazattal a vezetőt és a hitelesítőt egyhangúlag elfogadja.

 

-          Az elnök elmondja, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvény megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet. Idén született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépésétől (április 16.) számított 60 napon belül az önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy létrehozza-e a helyi települési értéktárat. Amennyiben az értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

A képviselőtestület a Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet bízta meg a Települési   Értéktár Bizottság létrehozásával.

Az elnök kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdések hiányában az elnök kérte a tagokat fogadják el a megbízást.

Az egyesület tagjai egyhangúlag elfogadták a megbízást.

 

-          A működési szabályzat felolvasása.

 

-          A mai napon tehát meg kell választani a bizottság tagjait.

Az elnök javasolta az értéktár bizottság tagjainak Bertók Lászlót, Magyar Lajosnét és Pappné Kovács Andreát. Ellenjavaslat nem volt, az egyesület tagjai egyhangúlag elfogadták az értéktár bizottság tagjait.

Az elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

 

 

 

 

 

Az elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

 

 

………………………………..

Elnök

 

 

 

………………………………..

Jegyzőkönyv-vezető

 

 

 

…………………………………                                   ………………………………….

    Jegyzőkönyv hitelesítő                                                      Jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 


2016. január 11., hétfő 09:06

Vissza