E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én tartandó üléséreTisztelt Képviselő-testület!

 

2012. április 2-i ülésnapon fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.

 

Idén született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépésétől (április 16.) számított 60 napon belül az önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy létrehozza-e a helyi települési értéktárat. Amennyiben az értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

 

A bizottság összeállítására több módozat lehetséges:

1.)        önkormányzati állandó bizottság létrehozása, vagy már létező bizottság feladatkörének kibővítése (SZMSZ módosításával jár).

2.)        külön szakmai bizottság alakítása.

3.)        már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet, illetve általa fenntartott intézmény, ezek szervezeti egységei, továbbá más, a település fejlesztésében tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet.

 

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét (pl. Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodája).

 

A bizottság munkáját szabályzat alapján végzi, amelyet a rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület fogad el, és amelynek tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.

 

A testület dönthet úgy is, hogy egyelőre nem alakítja ki a helyi értéktárat. Ezt a nemleges döntését bármikor megváltoztathatja.

 

 

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület – a polgármester és a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot.

 

Vése község Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el.

 

A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít, a bizottsági teendők ellátásával a Vései Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet bízza meg.

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.

 

Felelős:           Bertók László polgármester

Határidő:        folyamatos.

 

 

 

 

 

Vése, 2013. november 20.

 

 

                                                                                              Ács Attila

                                                                                                   jegyző

 

 

 


2016. január 13., szerda 12:11

Vissza