Hencz-kastély
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Antal Katalin Csilla

 

 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Antal Katalin Csilla

Levelezési cím: 8721 Vése

Telefonszám:

E-mail cím:

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1.  A nemzeti érték megnevezése: Hencz- kastély

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

épített környezet

 

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 

 természeti környezet

 turizmus és vendéglátás

 

 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

8721 Vése Erzsébet u. 7.

HELYRAJZI SZÁM 1/2

 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

 

A volt polgármesteri hivatal épületét a Hencz-kastélyból alakították ki.

Az épület tömege, kváderes homlokzati kialakítása és nyílásrendje, az

ablakkeretszínek védendő helyi építészeti értéket képviselnek.

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

            Helyi építészeti értéket képviselnek a homlokzati kialakításai.

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

http://www.vese.hu/index.php?module=search&action=list&perpage=20&search=%F6r%F6ks%E9gv%E9delmi+tanulm%E1ny&x=0&y=0


Kapcsolódó dokumentumok:

2016. január 13., szerda 12:06

Vissza