Evangélikus parókia
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Bertók Jenőné

 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Bertók Jenőné

Levelezési cím: Vése 8721 Szabadság tér 3.

Telefonszám:

E-mail cím:

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése: Evangélikus parókia

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

 épített környezet

 

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 

 természeti környezet

 turizmus és vendéglátás

 

  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

8721 Vése Szabadság tér 4. HELYRAJZI SZÁM 71

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

 települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az evangélikus templom mellett található épület utcai és udvari

tömegével, nyílásrendjével, eredeti karakterét őrző formájával

településtörténeti és helyi építészeti értéket képvisel.

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

     Településtörténeti és helyi építészeti értéket képvisel.

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

http://www.vese.hu/index.php?module=search&action=list&perpage=20&search=%F6r%F6ks%E9gv%E9delmi+tanulm%E1ny&x=0&y=0

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2016. január 13., szerda 11:51

Vissza