TÁJÉKOZATÓ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

 

 TÁJÉKOZATÓ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL 

 

Tisztelt Vései Lakosok!

 

 

Bizonyára sokuk előtt ismert már, hogy a háziorvosi ellátás terén 2016. november 1. napjától változások állnak be. A számtalan mende-monda és híresztelés folytán úgy gondolom, hogy szükségessé vált egy tájékozató közzététele.

 

Nézzük időrendi sorendbe a történteket:

 

 

 

  1. Dr. Hajdú Gábor háziorvos 2016. március 5-én írt levelében bejelentette, hogy az önkormányzattal fennálló területi ellátásról szóló egészségügyi ellátási szerződését egyoldalúan felmondja 2016. május 1. napjától, és a praxisjogát Dr. Huszár Zoltán tulajdonba kívánja adni.

 

  1. Vése község Képviselő-testülete 2016. március 23-i ülésén a bejelentést tudomásul kellett, hogy vegye, mivel Dr. Hajdu Gábor praxisjogot szerzett Zalakomár községben, és orvosi hivatását a jövőben ott kívánta folytatni. Egyúttal a testület hozzájárult ahhoz, hogy a 6 hónapos felmondási idő alatt Dr. Hajdu Gábor saját magát helyettesítse. A helyettesítés időtartama alatt a rendelési idő is változott, melyet a Járási Hivatal illetékes szerve 2016. április 5-én hagyott jóvá.

 

  1. 2016. szeptember 22-i testületi ülésen elfogadásra került a korábbi ellátási szerződést megszüntető okirat tartalma, a Huszár Doktor Kft-vel kötendő előszerződés, továbbá a 2016. november 1 napjától hatályos feladatellátási szerződés tervezte.

 

  1. A testület a – hozzá címzett - lakossági aláírásgyűjtés kérését is megtárgyalta, mely arról szólt, hogy Dr. Hajdu Gábor továbbra is a falu orvosi rendelőjében fogadhassa betegeit. A A Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala (ÁNTSZ) ezen kívánságtól teljes mértékben elzárkózott, mivel a területi ellátás rendelőjét csak és kizárólag az az orvos használhatja, aki területi ellátási kötelezettséggel bír. Ez az orvos 2016. november 1. napjától a praxisjogot szerző Dr. Huszár Zoltán háziorvos lehet. Dr. Hajdu Gábor betegeit Zalakomárban, vagy az általa kialakított és telephelyként engedélyeztetett rendelőiben fogadhatja.
  2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala 2016. október 5-én 2016. november 1. napjától a Huszár Doktor Kft. részére Vése község felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátása, továbbá iskola- és ifjúságorvoslása tekintetében egészségügyi tevékenység gyakorlására jogosító működési engedélyt adott ki. Ugyan ezen a napon Dr. Huszár Zoltán praxisengedélyt kapott Vése község felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetére.

 

A fentiekből kitűnik, hogy az orvosi ellátás változása tekintetében nem a Képviselő-testületen múlt az, hogy Dr. Hajdu Gábor háziorvos távozott a helyi egészségügyből, és ennek kapcsán egyoldalú szerződésbontásra került sor. 

A Képviselő-testület előtt egy cél volt csupán, mégpedig az, hogy a településen megoldott legyen a háziorvosi ellátás.  Nem vizsgáltuk az utód személyét, nem gördítettünk akadályt a praxisjog átadása elé.

 

 

2016. november 1-től a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

 

 

Rendelés helye:        8721 Vése, Hársfa utca 1.              8719 Böhönye, Kossuth L. u. 3.

Rendelés ideje:       Hétfő:            7.30 -10.30                    Hétfő:              11.00 -13.00   

                                   Kedd:              7.30 -10.30                    Kedd:              11.00 -13.00   

                                   Szerda:           7.30 -11.30                    Szerda:           13.00 -15.00   

                                   Csütörtök:      7.30 -10.30                   Csütörtök:      11.00 -13.00   

                                   Péntek:           7.30 -11.30                           Péntek:           -----------

 

Az iskola-egészségügyi ellátás ideje - nap: Szerda: 10.30 -11.30

Tanácsadás Vése: Péntek:      10.30 -11.30

Rendelés helye: 8721 Vése, Hársfa utca 1. – Orvosi Rendelő

 

Remélem, a leírtak segítenek abban, hogy a helyi egészségügyben történt változásokat mindenki megértse és objektíven értékelje.

 

 

Vése, 2016. október 18.

                              

 Üdvözlettel:                    

 

                                                                                                  Bertók László

                                                                                                       polgármester


2016. október 18., kedd 14:02

Vissza