Hatályos rendeletek

Vízkárelhárítási terv

2020. december 28.

Nemzeti Jogszabálytár

Vése Községi Önkormányzat 2018 utáni hatályos rendeletei a Nemzeti Jogszabályárban találhatók meg: https://or.njt.hu/

5/2018.sz. rendelet

a települési hulladékgazdálkodásról

4/2018.sz. rendelet

a 2017. évi zárszámadásról

3/2018.sz. rendelet

a 2017. évi költségvetés módosításáról

2/2018.sz. rendelet

a 2018. évi költségvetésről

1/2018.sz. rendelet

a szociális ellátásokról

12/2017.sz. rendelet

a nem közművel összegyűjtött szenyvízről

11/2017.sz. rendelet

szoc. célú tüzelőanyag juttatásról

10/2017.sz. rendelet

a helyi adókról

9/2017.sz. rendelet

a helyi népszavazásról

8/2017.sz. rendelet

munkaidőn kívüli családi eseményekről

7/2017.sz. rendelet

a temetőről és a temetkezésről

6/2017.sz. rendelet

szociális ellátásokról

5/2017.sz. rendelet

áht forrásról

4/2017.sz. rendelet

áht forrásról

3/2017.sz. rendelet

ktv-i rendelet módosításáról

2/2017.sz. rendelet

a 2017. évi költségvetésről

1/2017.sz. rendelet

egyes önk. rendeletek hatályon kívülre helyezéséről

10/2016.sz. rendelet

eü. alapellátási körzetekről

9/2016.sz. rendelet

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

8/2016.sz. rendelet

a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól

7/2016.sz. rendelet

HÉSZ módosításáról

6/2016.sz. rendelet

építési szabályzat módosításáról

5/2016.sz. rendelet

csalási és egyéb események engedékyezési díjairól

4/2016.sz. rendelet

módosítás a hulladékgazdálkodásról

3/2016.sz. rendelet

a HÉSZ módosításáról

2/2016. sz. rendelet

a 2015. évi zárszámadásról

1/2016. sz. rendelet

a 2016. évi költségvetésről

a szociális ellátásokról

a 2015 évi költségvetésről

3/2011. (IV.4.) önkormányzati r e n d e l e t e

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

14/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

az önkormányzati tulajdonú közüzemi szennyvízcsatorna

használatáért fizetendő díj mértékéről

13/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

a 2012. évi ivóvíz díjáról.

 

11/2011. (XI.24.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

15/2011. (XII.15.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l.

8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

4/2011. (IV.4.) számú rendelet módosításáról.

7/2009. (VIII.29.) sz. rendelet

Vése Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

20/2008. (XII.8.) számú r e n d e l e t e

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

 

20/2008. (XII.8.) számú rendelet

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

18/2008. (XII.08.) számú rendelet

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

19/2008. (XII.08.) számú rendelet

az óvoda és általános iskola beiskolázási körzeteinek meghatározásáról

2/2008. (II.28.) rendelet

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

11/2007. (XI.15.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló  7/2003. (XII.1.) számú rendelettel módosított

5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

6/2005. (XI.3.) számú rendelet

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

9/2004. (V.7.) számú r e n d e l e t e

A díszpolgári cím adományozásáról

22/2004. (XII.10.) r e n d e l e t e

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,

a település tisztaságáról.

9/2004. (V.7.) számú rendelet

A díszpolgári cím adományozásáról

7/2003. (XII.1.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

Vése község Helyi Építési Szabályzata