Magyar Falu program 2019
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Orvosi eszközök beszerzéseorvosi eszközbeszerzés

 

 

MACYARFALU

PROCRAM

 

A Megrendelő és  a Szállító között 2020.06.08-án  létrejött  szállítási  szerződés alapján  a  Szállító elvá lla lta és leszál lította a „Háziorvosi eszközök beszerzése Vésén ." cím ü, 30 1620770 azonosítószámú projekt keretein belül eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében."tárgyú szerződésében rögzített eszközöket az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek megfelelően .

 

Megrendelő:

Neve: Vése Községi Ön kormányzat

Székhelye: 872 1 Vése, Park utca 1 .

Képv iselője:  Bertók  László polgám1ester, mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő), Adószám:  15396633- 1 -14

 

Szállító:

Neve : B-Számadó Kft.

Címe: : 745 1 Kaposvár, Kaposfüredi út 64. Képviselője: Boros I stvánné ügyvezető

Adószáma: 23430367-2-14

 

A tárgy szerinti teljesítést Megrendelő elismeri, a megrendelés szerinti nettó 2 2345 600,- Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó 2 978 9 J 2,- Ft összegü szám lát a Szál lító benyújt hatja a Megrendelőnek.

 

 

 

Eszköz megnevezése

 

Darabszám

Nettó egységár

 

ÁFA

Bruttó egységár

Bruttó érték

 

1

SECA Mechan ikus Magasságmérő

 

1

 

49 OOO

 

13 230

 

62 230

 

62 230

2

SECA személymérleg

1

22 OOO

5 940

27 940

27 940

3

KAW E otoscop

1

66 300

17 90 1

84 20 1

84 20 1

 

 

4

RI ESTER   RI-THERMO   (   3

AZ 1 - BEN ) fü lhőm érő

 

 

1

 

 

19 500

 

 

5 265

 

 

24 765

 

 

24 765

 

 

5

VÉRNYOMÁSMÉRÖ OMRON M7 INTELLI IT

 

 

1

 

 

45 OOO

 

 

12 150

 

 

57 150

 

 

57 150

 

 

6

MEDITECH                                    ABPM V ÉRNYOMÁS  HOLTER

 

 

1

 

 

320 OOO

 

 

86 400

 

 

406 400

 

 

406 400

7

Mosogató tá lca

1

16 500

4 455

20 955

20 955

 

8

 

Szám ítógép nyomtatóval

 

1

 

32 1 OOO

 

86 670

 

407 670

 

407 670

 

9

Fonend oscop

 

1

5 1 OOO

 

13 770

 

64 770

 

64 770

 

 

 

10

Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsem ő és kisgve1mek méret)

 

 

 

1

 

 

 

22 OOO

 

 

 

5 940

 

 

 

27 940

 

 

 

27 940

 

 

 

 

1 8

 

 

Retlex.kalaoás

 

 

 

1

 

 

9 500

 

 

2 565

 

 

12 065

 

 

12 065

Orvosi        görgős         forgószék

19

karfáva l, gázrugós

 

2

48 500

13 095

6 1 595

123 190

 

Várótermi          pad

műanyag

 

 

 

 

 

20

ü léssel,4 személyes

2

I 25 OOO

33 750

158 750

3 17 500

21

szeméttároló

2

18 500

4 995

23 495

46 990

22

LEPEDÖTARTÓ  ÁLLVÁNY

1

12 800

3 456

16 256

16 256

23

MÉRŐSZA LAG

1

6 500

1 755

8 255

8 255

24

Műszeraszta  l

1

88 500

23 895

1 1 2 395

1 12 395

 

25

Védőnői táska

 

1

51 500

13 905

65 405

65 405

 

1-1ütőszek rény+m im ím um

 

 

 

 

 

26

m axim um hőmérő

1

68 500

1 8 495

86 995

86 995

27

DEFIBRI LLÁTOR

1

560 OOO

1 5 1 200

7 1 1 200

7 1 1 200

 

 

 

Kelt: Kaposvár, 2020.08.28.


 


2021. január 14., csütörtök 10:45

Vissza