Vése Község Önkormányzata pályázatot hirdet!!!
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása Vése Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Művelődési Ház és Könyvtár (IKSZT)

művelődési ház vezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015. január 1-től – 2019. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8721 Vése, Szabadság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődésszervezői feladatok ellátása, települési szintű rendezvények szervezése. A helyi kulturális élet összefogása, szervezése, a község lakosságának bevonása generáció bevonása a közéletbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§  Főiskola, a 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) és 6/G. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott feltételek,

§  Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,

§  Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

 

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs készség, konstruktív együttműködés, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. december 13. 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:

 

§ Postai úton: a pályázatnak a Vése Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8721 Vése, Park utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Művelődési Ház vezetői pályázat”.

§ Elektronikus úton: Bertók László polgármester részére a vese@vese.hu e-mail címen keresztül.

§ Személyesen a megadott postai címen.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az polgármester bírálja el, a képviselő-testület tagjainak véleményezése alapján, több esélyes jelentkező esetén, behívás és személyes elbeszélgetést követően. Az elutasító döntést az önkormányzat nem indokolja, továbbá fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. december 15. 18.00

Előnyt jelet:

Hasonló, vagy azonos feladatkörben eltöltött gyakorlati, idő és tapasztalt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre, 5 évre szól (2015.01.01- 2019.12.) a Kjt. 21/A § (1) bekezdése alapján a próbaidő 3 hónap.


2014. november 26., szerda 10:23

Vissza