Általános iskola
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nagy Gábor

 

 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Nagy Gábor

Levelezési cím: 8721, Vése

Telefonszám:

E-mail cím:

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1.  A nemzeti érték megnevezése: Véssey kastély, (Általános iskola)

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

épített környezet

 

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 

 természeti környezet

 turizmus és vendéglátás

 

 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

            8721 Vése Szabadság utca 1

            HELYRAJZI SZÁM  82

 

 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

 

Az iskola a II. világháború után, pontosabban 1954-től található mai helyén, amit az egykori Véssey-kúriából alakítottak ki. A már meglévő iskolához 1960-ban építettek két tantermet, nevelői szobát és szertárt. A bővítés a 80-as évektől folytatódott további helyiségekkel. Az épület tömege és nyílásrendje helyi védelemre érdemes építészeti érték.

 

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Vése építészeti karaktere a Belső-Somogy népi építészetének jellegzetességeit tükrözi némi

helyi sajátossággal keverve. Helyi védelemre érdemes építészeti érték. A településen a művi értékek védelmének célja és feladata az, hogy az épített környezet értékeit a folyamatosan megújuló környezetbe beillesztve átörökítse.

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

http://www.vese.hu/index.php?module=search&action=list&perpage=20&search=%F6r%F6ks%E9gv%E9delmi+tanulm%E1ny&x=0&y=0


Kapcsolódó dokumentumok:

2016. január 28., csütörtök 12:24

Vissza