VÉSE, KIS KÖZ, RÁKÓCZI UTCA ÉS PETŐFI UTCAI LEVEZETŐ ÁROK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

 

A kedvezményezett neve: Vése Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belterületi vízrendezés Vésén

A szerződött támogatás összege: 99 915 840,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Vésén a Rákóczi utca és a Kis köz vonatkozásában megvalósuló tevékenységek: csapadékvíz elvezetés fejlesztése, nyílt árkok mederrendezése burkolat kialakításával az átereszek, kapubejáratok kitisztításával, szükség szerint átépítésével a megfelelő esésviszonyok kialakításával.

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság – 117 fő

 

Tervezett tevékenység:

1.     Rákóczi utca:

A Rákóczi utca vizeinek befogadója az utca folytatásának földárka, mely a települést kettészelő vízfolyásba csatlakozik. Az utca nyugati oldali útárka déltől-északi irányba lejt. Így nem csak a telkekről befolyó vizeket kell elvezetnie, hanem a merőlegesen húzódó 61-es számú főút vizeinek befogadója is. Az árkot árokelemekkel kell burkolni teljes hosszban. Az átereszeket és a kapubejáratokat ki kell tisztítani. A rossz szinten lévőket át kell építeni. Az utca másik oldalán nem szükséges teljes hosszban beavatkozni. Az árok északi végét és a déli szakasz végét burkolni kell.

 

2.     Kis köz:

Az utca keleti útárkát teljes hosszában burkolni kell. Az árok a 0+000 - 0+190 keresztszelvényig a 61-es főút útárka is egyben. Fontos, hogy a burkolt ároknak megfelelő esésviszonyai legyenek, mert a nem megfelelő esések iszap lerakódást eredményeznek. Az esés helyes kialakításához több kapubejárót el kell bontani és a megfelelő szintre visszaépíteni. Az utca másik oldalán a V2-1 jelű árok kerülne felújításra. Ezen szakaszon az árkot ki kell iszapolni és a földet el kell hordani.

 

 Az Önkormányzat e pályázat keretében kívánja rendezni a Kis köz, a Fő utca egy része, és a Rákóczi utcák rendezett vízelvezetését.
A csapadékvíz elvezetés egyik utcában sem megoldott. Nagyobb esőzések esetén a feliszapolódott út menti árkok a vizeket nem képesek elvezetni. Mindkét utcához viszonylag nagy vízgyűjtő terület tartozik. A helyszínrajzokon jól látható, hogy minden ingatlan milyen nagy területtel rendelkezik. Sajnos ezen területek fedettsége nem állandó. Így a víz összegyűlik és károkat okoz. Az árkok feliszapolódnak, a kapubejárók tönkremennek. Az utakat elborítja az iszap, mely rendkívül balesetveszélyes.
Műszaki megoldások:
Rákóczi utca:
A Rákóczi utca vizeinek befogadója az utca folytatásának földárka, mely a települést kettészelő vízfolyásba csatlakozik. Így nem csak a telkekről befolyó vizeket kell elvezetnie, hanem a merőlegesen húzódó 61‐es számú főút vizeinek befogadója is. Az árkot a Leier 40/35‐50 típusú árokelemmel burkolják majd, teljes hosszban. Az átereszeket és a kapubejáratokat kitisztítják. A rossz szinten lévőket átépítik.
Kis köz:
Az árkot teljes hosszában burkolják Leier 40/35‐50 árokelemekkel. Az esés helyes kialakításához több kapubejárót elbontanak és a megfelelő szintre visszaépítik. Az utca másik oldalán a V2‐1 jelű árok kerül felújításra 161 méter hosszban. Ezen szakaszon az árkot kiiszapolják.
A munkálatok a napokban megkezdődtek, és várhatóan a 3. negyedévben befejeződnek.
A részletes műszaki leírás és minden információ megtalálható a település honlapján. 


Kapcsolódó dokumentumok:

2024. február 12., hétfő 13:14

Vissza