Bertók László szülőház (Könyvtár)
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Pappné Kovács Andrea

 

     2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:Pappné Kovács Andrea

Levelezési cím: 8721 Vése Kossuth utca

Telefonszám:

E-mail cím:

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1.  A nemzeti érték megnevezése: Bertók László szülőház (Könyvtár)

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

épített környezet

 

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 

 természeti környezet

 turizmus és vendéglátás

 

 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

8721 Vése Rákóczi 40

HELYRAJZI SZÁM 114

 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

 

Az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, hagyományos oromfalas

lakóépület megőrzött hagyományos nyílásrendjével és tömegével,

valamint a bejárat előtti előtornác helyi építészeti értéket képvisel.

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

 

     Helyi építészeti értékeket képvisel, és Vésén született költő Bertók László egykori szülőháza volt.

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

http://www.vese.hu/index.php?module=search&action=list&perpage=20&search=%F6r%F6ks%E9gv%E9delmi+tanulm%E1ny&x=0&y=0

 

8.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:


Kapcsolódó dokumentumok:

2016. január 13., szerda 11:58

Vissza